Kategórie
Antológia z diel iných autorov

Prázdnota teológie

Richard Dawkins (1998)


Neúprimne zaliečavý úvodník britských novín The Independent nedávno vyzýval k zmiereniu medzi vedou a „teológiou“. Poznamenal, že „ľudia chcú vedieť čo najviac o svojom pôvode“. Určite verím, že chcú, ale čo preboha ich vedie k tomu, aby si mysleli, že teológia im povie niečo užitočné na túto tému?

Veda je zodpovedná za nasledujúce poznatky o našom pôvode. Vieme kedy približne začal Vesmír a vieme prečo je tvorený prevažne vodíkom. Vieme prečo vznikajú hviezdy a čo sa deje v ich vnútri, kde dochádza k premene vodíka na iné prvky, čím hviezdy dávajú vznik chémii vo svete fyziky. Poznáme základné princípy procesov, ktoré spôsobujú, že sa svet chémie môže stať svetom biológie vznikom samoreplikujúcich sa molekúl. Vieme ako procesy samoreplikácie umožňujú, prostredníctvom darvinovskej selekcie, vznik všetkých foriem života, vrátane ľudí.

Je to veda, a iba veda, ktorá nám dala tieto poznatky a dala ich navyše s fascinujúcimi, ohromujúcimi, vzájomne sa potvrdzujúcimi detailami. Na každú z týchto otázok dávala teológia odpovede, o ktorých sa presvedčivo dokázalo, že boli chybné. Veda vykorenila kiahne, dokáže imunizovať človeka voči väčšine predtým smrtiacich vírusov, môže zničiť väčšinu kedysi smrtiacich baktérií. Teológia neurobila nič, iba rozprávala o more ako o treste za hriechy. Veda vie predpovedať, kedy sa znovu objaví konkrétna kométa, a na sekundu presne vie vypočítať, kedy dôjde k najbližšiemu zatmeniu. Veda dopravila ľudí na Mesiac a vyslala prieskumné rakety na dráhy okolo Saturna a Jupitera. Veda nám vie určiť vek konkrétnej fosílie, aj zistiť, že Turínske plátno je stredoveký falzifikát. Veda pozná presné inštrukcie DNA u niekoľkých vírusov a bude poznať ešte za života mnohých súčasných čitateľov to isté pre ľudský genóm.

Kedy povedala teológia niečo také, čo by malo hoci len minimálny význam pre niekoho? Kedy povedala teológia niečo, čo je dokázateľne pravdivé a nie je samozrejmé? Počúval som teológov, čítal som ich diela, diskutoval som s nimi. Nikdy som od nich nepočul nič, čo by malo čo i len najmenší význam, nič čo by nebolo buď banálne samozrejmé, alebo vyložene nepravdivé. Ak by sa zajtra odstránili všetky výdobytky vedy, nemali by sme žiadnych lekárov iba šamanov, žiadnu dopravu rýchlejšiu než konské záprahy, žiadne počítače, žiadne tlačené knihy, žiadne poľnohospodárstvo okrem naturálneho. Ak by sa zajtra odstránili všetky výdobytky teológie, všimol by si vôbec niekto nejakú zmenu? Ešte aj zlé diela vedcov, bomby a sonarmi riadené veľrybárske lode fungujú! Diela teológov nerobia nič, nič neovplyvňujú, nič neznamenajú. Prečo si potom vôbec niekto myslí, že teológia je akási „disciplína“?


Zdroj: Richard Dawkins: The Emptiness of Theology, pôvodne uverejnený vo Free Inquiry, 1998, roč. 18, č. 2, str. 6.

Preložil Adam Roman

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *